website design templates


Irlavas pamatskola

Mobirise

Līdz 14. aprīlim atceltas mācības klātienē!
Informācija vecākiem un skolēniem
Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo stāvokli​, ​atceltas klātienes mācības skolā līdz 14. aprīlim​. Skolēniem tiks nodrošināta attālinātā mācīšanās caur Mykoob.lv. Uzdevumi.lv. Tāpat ārkārtējās situācijas laikā tiek pārtraukti treniņi, sacensības un interešu izglītības programmu nodarbības.
Skolēnus un vecākus aicinām sazināties ar klases audzinātāju telefoniski vai e-pastā. Citu neskaidrību gadījumā zvanīt direktorei A. Platacei pa tālruni 26559884
Būsim saprotoši un atbildīgi par savu rīcību šajā situācijā!
  Skolas administrācija.

Informācija par bērna reģistrāciju 1. klasei
Pamatojoties uz Ministrukabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu ,,Par ārkārtas situācijas izsludināšanu’’ un Tukuma novada Izglītības pārvaldes 2020. gada 17. marta rīkojumu Nr. 48-d ,,Par dokumentu iesniegšanu attālināti’’, līdz 14. aprīlim Irlavas pamatskolā vecāka iesniegumu bērna reģistrācijai 1. klasē var iesniegt: 1) nosūtot pa pastu uz adresi: ​ ,,Irlavas skola’’, Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV-3137 ​ vai 2) nosūtot elektroniski brīvā formā bez elektorniskā paraksta uz e-pasta adresi: ​ irlavasskola@tukums.lv​. Pēc ārkārtējās situācijas beigām elektroniski iesūtīto iesniegumu iesniedzējiem būs jāuzrāda klātienē. 
  Skolas administrācija.

viss izdosies

Mūsu aktualitātes

skatīt visas aktualitātes


Irlavas pamatskola
(Ar 2018. gada 31. augustu Tukuma novada pašvaldības padotībā esošā Irlavas vidusskola tika reorganizēta par Irlavas pamatskolu - lasīt vairāk)
Reģ. Nr. 90001637043
Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV-3137
Swedbank AS, LV23HABA0551027545275
Tālr.: +371 62303833
Mob. tālr.: +371 26559884
E-pasts: irlavasskola@tukums.lv
Mājas lapa: www.irlavasskola.lv

Pedagogi:
Pedagogu saraksts

Izglītības programmas:
pamatizglītības programmu, kods 2101 11 11;
pamatizglītības pedagoģiskās korekcijasizglītības programmu, kods 2101 18 11;
speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods
2101 56 11;
vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 11 11.

Mobirise
Izglītība ir ceļš uz nākotni

© irlavasskola.lv 2020 Visas tiesības aizsargātas